• Ratownictwo medyczne Transport medyczny
 • Kursy nurkowania Nurkowanie
 • Szkolenia medyczne Szkolenia
 • Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne
 
  PIERWSZA POMOC KRAKÓW


  Prowadzone przez nas kursy pierwszej pomocy w Krakowie przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej. Organizujemy także szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz osób indywidualnych chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pomocy.

  Grupa naszych Instruktorów to wysokiej klasy specjaliści na co dzień pracujący w Pogotowiu Ratunkowym, GOPR oraz WOPR. W naszych szeregach znajdują się także żołnierze wykonujący zadania Ratownika Taktycznego poza granicami naszego Państwa.

  Na szkoleniach kładziemy ogromny nacisk na nauczanie umiejętności praktycznych. Staramy się aby nasze zajęcia były ciekawe, pełne wyzwań i ułożone tak, aby maksymalnie dostosować program nauczania dla każdej grupy z osobna.

  Poniżej prezentujemy przykładowe moduły kursów pierwszej pomocy.

  Poszczególne moduły można ze soba łączyć, dzięki temu łatwiej można dopasowac harmonogram zajęć do potrzeb każdego zakładu pracy.

I. KURS PIERWSZEJ POMOCY - MODUŁ PODSTAWOWY

   Harmonogram:

  • 1. Informacje ogólne
  • 2. Prawo i obowiązki
  • 3. Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • 4. Apteczka - wyposażenie
  • 5. Zasady wzywania ZRM
  • 6. Postępowanie z poszkodowanym dorosłym (zasada ABC)
   • a) Poszkodowany przytomny
   • b) Poszkodowany nieprzytomny
  • 7. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO)
  • 8. Pozycja boczna bezpieczna

II. MODUŁ - OBSŁUGA DEFIBRYLATORA (AED)

   Harmonogram:

  • 1. Informacje ogólne
  • 2. Prawo i obowiązki
  • 3. Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • 4. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO)
  • 5. Pozycja boczna bezpieczna
   • Automatyczny defibrylator AED

  • 6. Co to jest AED
  • 7. Zasady bezpiecznego korzystania z AED
  • 8. Zatrzymanie krążenia (rytmy do defibrylacji, rytmy nie do defibrylacji)
  • 9. Różnice podczas resuscytacji z użyciem AED (dorośli, dzieci i niemowlaki)

III. KURS PIERWSZEJ POMOCY - MODUŁ ROZSZERZONY

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

   Harmonogram:

  • 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa
  • 2. Ocena stanu poszkodowanego
  • 3. Stany zagrożenia życia
   • a) Zawał mięśnia sercowego
   • b) Udary mózgu
   • c) Epilepsja (padaczka)
   • d) Cukrzyca
   • e) Hipotermia i hipertermia
   • f) Omdlenie i zasłabnięcie
   • g) Zakrztuszenia (dorośli, dzieci, niemowlaki)
  • 4. Zabezpieczenie poszkodowanego do momentu przyjazdu ZRM
  • 5. Wstrząsy
  • 6. Porażenie prądem
  • 7. Poparzenia

IV. KURS PIERWSZEJ POMOCY - MODUŁ URAZÓWKA

   Harmonogram:

  • 1. Zasady bezpieczeństwa w czasie postępowania z poszkodowanym urazowym
   • a) Bezpieczeństwo własne
   • b) Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
   • c) Bezpieczeństwo poszkodowanego
  • 2. Ocena stanu poszkodowanego (urazowy przytomny, urazowy nieprzytomny)
  • 3. Wstrząs i jego rodzaje
  • 4. Rany i ich opatrywanie
  • 5. Skręcenia i zwichnięcia
  • 6. Złamania
   • a) otwarte i zamknięte
   • b) Zasady unieruchamiania

V. KURSY DEDYKOWANE - MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

  • • Pierwsza pomoc przedmedyczna (dzieci)
  • • Pierwsza pomoc przedmedyczna (niemowlaki)
  • • Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli
  • • Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów
  • • Ratownictwo drogowe
  • • Ratownictwo wodne
  • • Oparzenia chemiczne
  • • Ewakuacja z miejsc szczególnych

VI. KURSY INDYWIDUALNE

Kursy dostosowane do potrzeb poszczególnych firm i zakładów.
Kurs pierwszej pomocy Kraków
 
Dół strony