• Ratownictwo medyczne Transport medyczny
 • Kursy nurkowania Nurkowanie
 • Szkolenia medyczne Szkolenia
 • Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne
 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

  Koszt kursu (Kraków): 1050zł/brutto os. (cena zawiera koszt egzaminu)

  Recertyfikacja: 350zł/brutto os. (egzamin + przypomnienie)

  "Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego".

  Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanego przez firmę ERHA plus, jest zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego.

  NR DECYZJI: WP-I.6312.46.2015

 • GŁÓWNY CEL KSZTAŁCENIA:

  • Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem "Państwowe Ratownictwo Medyczne" do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
 • CZAS TRWANIA KURSU:

  • Kurs trwa co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.
 • SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW NAUCZANIA:

  • 1. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu.
  • 2. Tytuł RATOWNIKA może uzyskać osoba po złożeniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.
  • 3. Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.
  • 4. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
  • 5. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
  • 6. ZMIENY W RECERTYFIKACJI KPP (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r.) ,...do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.*.

  RECERTYFIKOWAĆ UPRAWNIENIA MOŻNA W OKRESIE OSTATNICH 3 MIESIĘCY WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA

 • DOKUMENTY DO POBRANIA:

TREŚCI NAUCZANIA I UMIEJĘTNOŚCI WYNIKOWE

  • 1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
  • 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
  • 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
  • 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
  • 5. Poszkodowany nieprzytomny
  • 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
  • 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
  • 8. Wstrząs
  • 9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
  • 10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
  • 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
  • 12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
  • 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
  • 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
  • 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
  • 16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących
* np. członkowie WOPR, GOPR, TOPR, OSP, itp.
         zatrudnieni PSP, Policja, Wojsko, SG, SW, Pielęgniarki, Ratownicy Medyczni.itp.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Kraków
 
Dół strony